...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนเงิน 936,990,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 736 ครั้ง)